Madde 1- Taraflar
 
1.1. Satıcı
Ticari Ünvan: Doğrar Metal Sanayi Ltd. Şti.
Adres: İzmir Asfaltı Üzeri Akçeşme Mah. 2001 Sk. No:18 Merkezefendi / Denizli / Turkey
Telefon: +90 258 371 00 60
E-posta adresi: [email protected]
Ürün iade adresi: RarArt – İzmir Asfaltı Üzeri Akçeşme Mah. 2001 Sk. No:18 Merkezefendi /
Denizli / Turkey
 
1.2. Alıcı
Adı – Soyadı/T.C. No
Adresi
Telefon
E-mail
 
Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.rarart.com internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini ( e-ticaret ) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs.
satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve
internet ortamına ( www.rarart.com sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu
ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder.
https://www.rarart.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine
düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme
şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura
edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve
eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları
tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder. Ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu da
alıcı kabul eder.
 
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde,
siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş
olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe
koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili
olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa
SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün /Ürünler
Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT) / Kapıda Ödeme
Teslim Edilecek Kişi:
Telefon numarası:
 
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen
mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza
vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal
ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi
bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında
eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.rarart.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının
sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış
yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
 
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.rarart.com sorumlu değildir.
Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet
sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu
değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
 
5.3. www.rarart.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.), kapıda ödeme ya da banka havalesi ile
alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler
iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından
gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.
 
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
 
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt eder.
 
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede
belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
6.3. Alıcı, www.rarart.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer
erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli,
teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının
kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar
vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım
talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.rarart.com
sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına
zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, kredi
kartı ödemelerinde PayU Sanal Pos üzerinden işleme alınır. Siparişler, sevk edilmeden önce
müşteriye siparişinin hazırlandığına dair e-posta gönderilir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu
ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-
posta yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile
görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı
hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesaplarına ulaştığının
belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması
ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde
bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya
da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara
girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal
edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu
durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü
belge en geç on dört gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda
alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
 
Ödeme:
www.rarart.com’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara kapıda
nakit ödeme ya da havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı
www.rarart.com Türkiye Garanti Bankası hesabına havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa
hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin
Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10
gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
 
Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat:
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo
şirketine verilir. www.rarart.com anlaşmalı kargo firması ARAS kargodur.
 
Teslimat:
Ürün/ürünler www.rarart.com’un anlaşmalı olduğu ARAS Kargo ile alıcının adresine teslim
edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından
itibaren maksimum 7 iş günüdür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla
bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik
olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma
olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.
Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı
kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcı’nın yerinde olmamasından
doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.
Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri
hizmetlerine [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine
tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin
orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit
edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin
görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise,
durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine
bildirilmelidir.
 
Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
Alıcı malı teslim aldıktan sonra ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile
birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer
nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.
Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya
ürünlerin geri gönderim nedeni keyfi durumlar ise bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır. Fakat
üründe Satıcı’dan kaynaklı hatalı ürün durumu söz konusu ise bedel Satıcı tarafından
karşılanmalıdır.
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma
hakkı söz konusu değildir.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte
kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma
hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması
tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin
etmesi gerekir.
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, ambalajı ürünün zarar
göreceği şekilde açılmış olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile faturası ile
birlikte yapılmalıdır.
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma,
kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile
iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak
gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri
içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla (ARAS KARGO)
satıcıya ulaştırmalıdır.
Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul
edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi
yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın
tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde
uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini
taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka
poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil
tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf
hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,
eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve
alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş
olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği
alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda
ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya
mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya
nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde
ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
 
Madde 10-Garanti
Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına
karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca
4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret
Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.
 
Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği
bilgiler satıcı tarafından 3 şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.
Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi
elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili
bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası
sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün
teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler
hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.
Alıcı’nın, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, mesafeli satış sözleşmesi için
alınan ve işlenen verileri hakkında www.rarart.com sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’nı okuduğu
kabul edilir.
 
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın
veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
…/…/…
 
Madde 13 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu
haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda
www.rarart.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu
elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu
maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193 maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.